KEURMERKEN

FSC®

FSC® is een onafhankelijke niet-gouvernementele, non-profit organisatie, die is gevestigd om het verantwoordelijke management van de bossen van de wereld te bevorderen. Wij geloven sterk in duurzaam zakendoen. Het volgen van de FSC principes is dan ook altijd ons doel.

Houtplex B.V. / Wood United wil de komende generaties verzekeren dat zij kunnen profiteren van goed geleide bossen over de hele wereld. Om deze reden hebben onze producten het FSC label om te verzekeren dat de producten ontrokken uit de bossen van verantwoordelijk geoogste en bevestigde bronnen zijn. De FSC certificering garandeert tevens dat de rechten van de boswerkers, lokale gemeenschappen en inheemse bevolkingsgroepen veiliggesteld zijn. Het hebben van het FSC certificaat laat zien dat de Wood United Groep aan de hoogste sociale en milieustandaarden op de markt voldoet.

PEFC

PEFC hanteert criteria, de Sustainability Benchmark, die zijn opgesteld door overheden in diverse intergouvernementele processen die volgden op de “Earth Summit” in Rio de Janeiro in 1992. Deze processen vinden nog steeds per regio plaats: Europa kent Forest Europe, Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, in tropische landen is er de International Tropical Timber Organization (ITTO) en specifiek voor Afrika de African Timber Organization (ATO) die de criteria voor duurzaam bosbeheer in hun specifieke regio hebben opgesteld. Dit is gebeurt in samenwerking met milieuorganisaties, internationale brancheorganisaties, wetenschappers, vakbewegingen en andere NGO’s.

EUTR

Houtplex B.V. is als Erkende Houthandel® lid van de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH). Houtplex B.V. importeert/verhandeld alleen 100% legaal hout. Ook stellen wij hoge eisen aan de duurzame herkomst van onze producten.

EUTR staat voor European Timber Regulation. De Europese houtverordening Nr. 995/2010 is vanaf 3 maart 2013 van kracht.

Doel van de EUTR is het tegengaan van de handel in illegaal hout. Met het ingaan van de Europese houtverordening is het verboden om illegaal gewonnen hout of houtproducten op de markt te brengen in de Europese Unie. Wanneer hout voor het eerste op de Europese markt wordt gebracht, dient een stelsel van zorgvuldigheidseisen (due diligence systeem) te worden toegepast. Daarvoor dient documentatie te worden verzameld die de legaliteit van het hout of houtproduct aantoont.

KOMO

KOMO is in het leven geroepen om het complexe bouwproces overzichtelijker te maken. De bouw- en installatiesector is een complex samenspel van verschillende partijen. Met het KOMO-keurmerk kan elke schakel in de bouw van de kwaliteit van producten, processen, systemen en diensten op aan. Met een halve eeuw ervaring is KOMO in Nederland dé expert op het gebied van gecertificeerde producten en processen. KOMO staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit.

VVNH

De Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) is de overkoepelende organisatie van ongeveer 300 groothandelsbedrijven in hout. De grote meerderheid van allewerknemers in de bedrijfstak (circa 8.000) is werkzaam bij deze ondernemingen.Daarmee kan worden gesteld dat de VVNH de houthandelsbranche zowel kwantitatief als kwalitatief representeert.

SKH

SKH stelt zich ten doel de kwaliteitszorg in het bouwsegment en dié sectoren waar hout en houtproducten worden toegepast en het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen te vergroten. SKH is met name actief in hout, houtproducten, houtconstructies en hout gerelateerde producten. De verbetering/vergroting probeert SKH te bereiken door o.a. het gebruik van certificatiesystemen die onder nationaal en internationaal toezicht staan.