HPX ULTIMATE DOORPANEL

HPX
ULTIMATE DOORPANEL

ONZE
UNIQUE SELLING POINTS

 • VERHOOGDE STEVIGHEID
 • VERLIJMDE VERSTEKVERBINDING
 • NAGENOEG GEEN KOPHOUT
 • MINIMALE VOCHTOPNAME
 • HARDHOUTENFRAME
 • DUBBELE STABLISATIE
 • STAAL / LVL COMBI
 • EXTREEM GROTE INKORTBAARHEID
 • HOOGWAARDIGE VERLIJMING
 • OMKANTEN SCHOONGEZAAGD
 • TRICOYA ® (MEDITE) TOPLAAG VAN 6 MM
 • INFREESBAAR < 3 MM
 • GEÏSOLEERD
 • MAXIMALE RAAMOPENING

HPX ULTIMATE BOVENAANZICHT

DIKTES

HPX Ultimate RC en stabiliteit

INKORTBAARHEID
MOGELIJKHEDEN

VORMSTABILITEITS KLASSE
KROMMING

Houtplex B.V. garandeert haar HPX Ultimate Doorpanel deurrompen tot 15 jaar na factuurdatum tegen uitbuiging, scheluwte en 15 jaar tegen delaminatie mits aantoonbaar aan de verwerkingsvoorschriften en onderhoud is voldaan.

INKORTBAARHEID
AFNAME